Strona

Językowy aspekt pracy terapeutycznej – założenia:

 1. Rozwój myślenia dziecka z autyzmem zależy w decydującym stopniu od rozwoju rozumienia przekazu słownego, który jest głównym kanałem informacyjnym do przekazywania społecznej wiedzy.
 2. W czynności rozwiązywania problemu (realizacji zadania) biorą udział różne rodzaje dyskursu:
  1. Opowiadanie o zdarzeniach
  2. Omawianie treści spostrzeżeń
  3. Analiza słowna sytuacji problemowej
  4. Dialog – rozważanie różnych możliwości działania prowadzone przez dwie osoby
  5. Wyjaśnianie i argumentowanie (dziecku lub przez dziecko)
  6. Monolog – głośne myślenie, które może zawierać elementy wymienionych wcześniej rodzajów dyskursu i jest formą komunikowania się ze sobą
 3. Język spełnia funkcję reprezentatywną, czyli stanowi system arbitralnych (ustalonych społecznie), a zarazem mentalnych (indywidualnych) reprezentacji świata nazywanych pojęciami